Očná optika, Stará Ľubovňa Servis okuliarov Očná optika, Stará Ľubovňa Očná optika, Stará Ľubovňa Očná optika, Stará Ľubovňa Očná optika, Stará Ľubovňa Očná optika, Stará Ľubovňa

Údržba okuliarov

 

Starostlivosť o slnečné okuliare či dioptrické okuliare sa začína už v tej chvíli, keď si ich dávate prvý raz na tvár. Tu platí zásada, že okuliare si nikdy nenasadzujeme jednou rukou. Vždy ich uchopíme oboma rukami z každej strany za bočnice. Tá istá zásada platí, keď si okuliare skladáme z tváre. Ďalšie zásady platia pri odkladaní okuliarov. Nikdy ich nekladieme dolu šošovkami, predovšetkým nie na tvrdý podklad. Aj keď dnes sa pri výrobe šošoviek používajú technologické postupy ktoré zabezpečujú ich mimoriadnu tvrdosť, dlhoddobá nesprávna manipulácia môže spôsobiť ich poškodenie. Na dodržiavanie tejto zásady by sme mali vo zvýšenej miere dbať najmä pri okuliaroch bez rámov ako aj s polovičnými rámami.

Slnečné a dioptrické okuliare – riziko mechanického poškodenia

Veľmi dôležité je, aby sme slnečné okuliare ani dioptrické okuliare neodkladali na miesto vystavené vysokým teplotám. Ako príklad môžeme uviesť častý zlozvyk vodičov, odkladaťokuliare na palubnú dosku. Sklo auta pôsobí na slnečné lúče ako lupa a tým sa zvyšuje teplo, ktoré vplýva na šošovky okuliarov. Napríklad šošovky slnečných okuliarov, ktoré chránia oči pred vplyvom UV žiarenia, znášajú teplotu maximálne do 55 stupňov a na tmavej palubnej doske môže byť teplota omnoho vyššia. Vyššia teplota ich poškodzuje, čím strácajú svoju ochrannú schopnosť.  Ak odkladáme okuliare na dlhšiu dobu, ideálne je odložiť ich dopevného puzdra určeného špeciálne na okuliare.

Riziku poškodenia sú vystavené aj rámy na okuliare, ktoré ich majitelia nosia zavesené na šnúrke. V takom prípade môže prísť k mechanickému  poškodeniu ako rámov, tak i šošoviek.  Nesprávne je i nosenie slnečných okuliarov na hlave vo vlasoch. Temeno hlavy je totiž vždy širšie ako hlava v úrovni očí. Takýto spôsob nosenia poškodzuje predovšetkým kĺby, ktorými je rám pripevnený o bočnice.

Slnečné okuliare

Slnečné okuliare ako aj dioptrické okuliare, predovšetkým ich šošovky môžeme poškodiť nielen mechanicky, ale aj chemickými prostriedkami. Tie narušujú najmä ich povrchovú úpravu ako napríklad olejofóbnu, hydrofóbnu či antireflexnú vrstvu rovnako ako aj tvrdený povrch šošovky. Medzi chemické prostriedky zaraďujeme v tomto prípade aj lak na vlasy, alebo morskú vodu. Častice laku na sklách okuliarov veľmi rýchlo uschnú a o to ťažšie je ich odstránenie. Takto znečistené slnečné okuliare nikdy nečistíme zvýšením tlaku na znečisteú plochu, ale vždy použijeme čistiace prostriedky určené špeciálne na okuliare. Ak takúto možnosť momentálne nemáme, musíme sklá najskôr opláchnuť pod tečúcou vodou, prípadne môžeme použiť jemný saponátový prípravok bežne používaný v domácnosti. Podobne ako lak, znečisťuje šošovky okuliarov aj morská voda. Tá po odparení sa zanechá na nich vrstvu ostrých kryštálov morskej soli. Postup pri čistení je rovnaký ako pri znečistení lakom na vlasy.

Okuliare sú vystavené vplyvu vonkajšieho prostredia aj pri bežnom nosení. Preto ich musíme denne čistiť, aby nám poskytli ničím nenarušené videnie. Pri bežnom čistení sa musíme vyvarovať nasledovných chýb:

Nikdy nečistíme okuliare nasucho.

Na čistenie nepoužívame časti odevu, ani papierové obrúsky alebo vreckovky.

Aké postupy teda dodržať, aby sme slnečné či dioptrické okuliare dokonale vyčistili a pritom ich nepoškodili? Najoptimálnejším riešením je používanie špeciálnych utierok a čistiacich prostriedkov vhodných na čistenie okluiarov. Ako utierky používame zásadne handričky z mikrovlákna. Z čistiacich prostriedkov sú veľmi osvedčené prostriedky v aerosolovom balení, prípadne s mechanickým rozprašovačom. Nie je to však nevyhnutná podmienka. V predajniach s okuliarmi vám ponúknu množstvo vhodných čistiacich prostriedkov vhodných na pravidelnú starostlivosť o vaše slnečné či dioptrické okuliare a nepochybne každý optik vám ochotne poradí pri ich výbere.

Ako čistiť rámy na okuliare?

Doteraz sme sa venovali starostlivosti o okuliarové šošovky. Rámy na dioptrické okuliarerovnako podliehajú znečisteniu a preto ich tiež treba pravidelne čistiť. Okuliarové rámy bývajú zvyčajne znečistené od prachu, kozmetických prípravkov alebo od potu. V podstate na čistenie okuliarových rámov platia rovnaké pravidlá ako na šošovky. Na čistenie rámov na okuliare nám stačí voda a saponátový čistiaci prostriedok, ktorý používame na umývanie riadu.

Ochranné okuliare

Špeciálne odvetvia ľudskej činnosti si vyžadujú nosenie špeciálnych ochranných prostriedkov, medzi ktoré patria aj ochranné okuliare. Medzi takéto činnosti patria rôzne športové aktivity. Niektoré si zvlášť vyžadujú používanie okuliarov ako napríklad vodné športy. Pri nich sa používajú špeciálne okuliare, ktorých sklá sú z vnútornej strany potiahnuté antifogovou  vrstvou. Jej úlohou je zabraňovať hmleniu okuliarov a chrániť pred UV žiarením. Vrstva je však veľmi tenká a preto sa dá  ľahko poškodiť dotykom. To si vyžaduje pozornosť pri čistení v tom zmysle, že okuliare opláchneme pod tečúcou vodou a necháme voľne uschnúť. Nikdy ich neutierame. Ak sa už okuliare vplyvom dlhšieho používania zahmlievajú, postriekame ich z vnútornej strany antifogovým sprejom.

Športové okuliare

Na športových okuliaroch je potrebné čistiť rámy z ich vnútornej strany, pretože práve tam prichádzajú do styku s kožou, čo spôsobuje ich znečistenie. Pretože sú lyžiarske okuliare potiahnuté mäkkými materiálmi z vnútornej strany. Ich čistenie si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Keďže okuliare veľmi tesne priliehajú na tvár a po čistení ich nie je možné opláchnuť, doporučuje sa pri ich čistení použiť teplú vodu a mäkkú handričku. Prípadné nečistoty odstránime jemným otieraním. Keďže aj sklá lyžiarskych okuliarov sú z vnútornej strany potiahnuté antifogovou vrstvou, doporučuje sa pri ich ošetrovaní použiť antifogový sprej. Z vonkajšej strany si čistenie lyžiarskych okuliarov nevyžaduje žiadnu mimoriadnu pozornosť. Lyžiari sa pohybujú v bezprašnom prosredí a je veľmi malá pravdepodobnosť, že prídu do styku s akýmikoľvek inými nečistotami.

 

 

 

 Okuliare v Starej Ľubovňi

 

Otestujte si svoje videnie

Pri tomto teste sa pozrite na obrázok zo vzdialenosti približne 30 cm. Ak nosíte okuliare na blízko, mali by ste si ich nasadiť na tvár. Testujeme najprv obe oči naraz a potom každé jedno oko samostatne. Zamerajte sa na obrázok a odpovedajte si na nasledujúce otázky:

Tento test si opakujte z času na čas. Ak odpoviete NIE pre jednu alebo viac otázok, mali by ste navštíviť oftalmológa a poradiť sa s ním. Môže to byť dôsledok určitých patologických zmien na sietnici.

                                                                                         

Test zorného poľa

Zorné pole je pre videnie veľmi dôležitou súčasťou, hlavne pre orientáciu a bezpečie. Rozsah zorného poľa si ľahko otestujeme na základe pera alebo ceruzky. Zoberte si do pravej ruky pero alebo ceruzku. Ľavou rukou si zakryte ľavé oko, keďže tento test prevádzame jednotlivo na každé oko zvlášť. Ruku, v ktorej držíte predmet, držte dĺžkou ruky pred tvárou. Zamerajte sa na držaný predmet a pohybujte rukou smerom do strany ale oko fixujte pred seba. V určitom bode sa pozorovaný predmet stratí. To isté zopakujte do druhej strany. Pokiaľ je zorné pole v poriadku, v smere temporálnom by sa mal uhol, kedy ešte vidíme predmet, pohybovať okolo 90°. Uhol nazálne by sa mal pohybovať okolo hodnoty 60°, keďže nos nám z časti obmedzuje zorné pole v tomto smere. Pokiaľ tieto hodnoty sú jednoznačne menšie mali by ste sa urýchlene poradiť s Vaším oftalmológom.

Tento test je len orientačný. Pre dokonalé vyšetrenie zorného poľa je potrebné vykonať tzv. perimetriu.

                                                                                                             

 


Stránku vytvorila a spravuje © EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..