Rady

Údržba okuliarov

Okuliare si nikdy nenasadzujeme a neskladáme z tváre jednou rukou. Vždy ich uchopíme oboma rukami z každej strany za bočnice.

Nikdy ich nekladieme dolu šošovkami, predovšetkým nie na tvrdý podklad. Na dodržiavanie tejto zásady by sme mali vo zvýšenej miere dbať najmä pri okuliaroch bez rámov ako aj s polovičnými rámami.

Riziko mechanického poškodenia okuliarov

Okuliare neodkladáme na miesto vystavené vysokým teplotám, napríklad palubná doska automobilu. Okuliare pri vysokej teplote strácajú svoju ochrannú schopnosť. Ak odkladáme okuliare na dlhšiu dobu, ideálne je ich odložiť do pevného puzdra určeného na okuliare.

Riziku poškodenia sú vystavené aj rámy, ktoré sa nosia zavesené na šnúrke. Pri takejto manipulácii môže dôjsť k mechanickému poškodeniu ako rámov, tak i šošoviek.

Nosenie slnečných okuliarov na hlave vo vlasoch taktiež prispieva k poškodeniu rámu. Temeno hlavy je totiž vždy širšie ako hlava v úrovni očí. Takýto spôsob nosenia poškodzuje predovšetkým kĺby, ktorými je rám pripevnený o bočnice.

Riziko chemického poškodenia okuliarov

Okuliare, predovšetkým ich šošovky môžeme poškodiť nielen mechanicky, ale aj chemickými prostriedkami. Tie narušujú najmä ich povrchové úpravy, napríklad olejofóbnu, hydrofóbnu či antireflexnú vrstvu rovnako ako aj tvrdený povrch šošovky.

Medzi chemické prostriedky zaraďujeme v tomto prípade aj lak na vlasy, alebo morskú vodu. Znečistené okuliare nikdy nečistíme zvýšením tlaku na znečistenú plochu, ale vždy použijeme čistiace prostriedky určené špeciálne na okuliare alebo sklá opláchneme pod tečúcou vodou, prípadne použijeme jemný saponátový prípravok bežne používaný v domácnosti. Rovnaký postup aplikujeme aj pri čistení rámov okuliarov.

Okuliare nikdy nečistíme nasucho a nepoužívame časti odevu ani papierové obrúsky alebo vreckovky. Najoptimálnejším riešením pre čistenie okuliarov je používanie špeciálnych utierok z mikrovlákna a čistiacich prostriedkov vhodných na čistenie okuliarov.

Z čistiacich prostriedkov sú veľmi osvedčené prostriedky v aerosolovom balení, prípadne s mechanickým rozprašovačom.

Športové okuliare

Pri vodných športoch sa často používajú špeciálne okuliare, ktorých sklá sú z vnútornej strany potiahnuté antifogovou vrstvou. Jej úlohou je zabraňovať hmleniu okuliarov a chrániť pred UV žiarením. Vrstva sa však dá veľmi ľahko poškodiť dotykom. To si vyžaduje pozornosť pri čistení, okuliare opláchneme pod tečúcou vodou a necháme voľne uschnúť. Nikdy ich neutierame. Ak sa už okuliare vplyvom dlhšieho používania zahmlievajú, postriekame ich z vnútornej strany antifogovým sprejom.

Lyžiarske okuliare sú z vnútornej strany potiahnuté mäkkými materiálmi. Ich čistenie si preto vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Pri ich čistení odporúčame použiť teplú vodu a mäkkú handričku. Prípadné nečistoty odstránime jemným otieraním. Aj sklá lyžiarskych okuliarov sú z vnútornej strany potiahnuté antifogovou vrstvou, doporučuje preto pri ich ošetrovaní použiť antifogový sprej. Z vonkajšej strany si čistenie lyžiarskych okuliarov nevyžaduje žiadnu mimoriadnu pozornosť.

Otestujte si svoj zrak

Pri tomto teste sa pozrite na obrázok zo vzdialenosti približne 30 cm. Ak nosíte okuliare na blízko, mali by ste si ich nasadiť na tvár. Testujeme najprv obe oči naraz a potom každé jedno oko samostatne.

Zamerajte sa na obrázok a odpovedajte si na nasledujúce otázky:

  • Vidíte čierny štvorec v strede sieťoviny?
  • Ak sa zameriate na fixný bod, vidíte celú mriežku?
  • Sú všetky linky v mriežke paralelné a čierne?

Tento test si opakujte z času na čas. Ak odpoviete NIE na jednu alebo viac otázok, mali by ste navštíviť oftalmológa a poradiť sa s ním. Môže to byť dôsledok určitých patologických zmien na sietnici.

Test zorného poľa

Rozsah zorného poľa si ľahko otestujeme s obyčajným perom alebo ceruzkou. Do pravej ruky si vezmite pero alebo ceruzku. Ľavou rukou si zakryte ľavé oko, keďže tento test prevádzame jednotlivo na každé oko zvlášť. Ruku, v ktorej držíte predmet, držte dĺžkou ruky pred tvárou. Zamerajte sa na držaný predmet a pohybujte rukou smerom do strany, pričom oko fixujte pred seba. V určitom bode sa pozorovaný predmet stratí. To isté zopakujte do druhej strany. Pokiaľ je zorné pole v poriadku, v smere temporálnom (spánok) by sa mal uhol, kedy ešte vidíme predmet, pohybovať okolo 90°. Uhol nazálne (nos) by sa mal pohybovať okolo hodnoty 60°, keďže nos nám z časti obmedzuje zorné pole v tomto smere. Pokiaľ tieto hodnoty sú jednoznačne menšie mali by ste sa urýchlene poradiť s vaším oftalmológom.

Tento test je len orientačný. Pre dokonalé vyšetrenie zorného poľa je potrebné vykonať tzv. perimetriu.